Pribeh brandu
Tvořme spolu

#7 Zapojte publikum!

Jedni tvrdí, že originální nápady dlí pouze v hlavách nadaných jedinců, druzí mají za to, že kreativita je vlastní všem. Že pravdu mají oba tábory, zjistíte, vytvoříte-li kampaň ve spolupráci s veřejností. Bez ohledu na ušetřené peníze zaplacené agentuře kampaně, do kterých se mohou zapojit sami konzumenti (zákazníci), mají navíc velký potenciál. Nadchnou a dokážou vytvořit pocit sdílení a blízkosti se značkou nebo přímo vaší firmou. Jsou postaveny na principu word-of-mouth neboli šeptandy, která se šíří lépe než virální videa. Vychází z psychologického aspektu nám vlastního: Rádi se zapojujeme do dění ve svém okolí. Baví nás měnit věci podle svého. Chceme být užiteční. A máme rádi pocit vlivu. Proto se nebojte zadat úkol vytvořit účinnou kampaň veřejnosti. Třeba v podobě soutěže.

Zapojení publika běžně využívají s dobrými výsledky třeba ekologické organizace, různé neziskovky a politická hnutí. Nastavit veřejnou spolupráci není sice jednoduché, ale zde je několik rad, jak na to: Na samém počátku projektu vytvořte komunitu podobně smýšlejících lidí, čímž minimalizujete rizika spojená s anonymitou. Komunita se postará sama o dodržení zadání, případně potrestá vtipálky, škarohlídy, pomlouvače, nebo ty, co by se snad snažili soutěž překazit. V takovéto skupině pak snadno převáží kvalita nad kvantitou, věrnost firmě a vašemu produktu nad jednorázovým oportunismem a podobně. Zadruhé, vždy musí být někdo, kdo kreativitu lidí usměrní do proveditelné podoby. Tato autorita musí být předem známa a jako taková potom akceptována. Zkrátka potřebujete někoho v roli porotce. Za třetí, když už jednou svou komunitu příznivců máte, rozvíjejte váš vzájemný vztah a nezapomínejte na své věrné fanoušky průběžně.