Pribeh brandu
Tvořme spolu

INTERNÍ „PR“ A ROLE INTERNÍ KOMUNIKACE

Dobré PR začíná doma. Jedině organizace, ve které vládne soulad a pohoda, se může úspěšně prezentovat navenek. Jedině říkám s ohledem na návratnost a úspěšnost kampaní, do kterých se taková společnost pustí a investuje do ní peníze a svůj čas. Pracovníci mající na starost vztahy s veřejností interní komunikaci mnohdy opomíjejí. Ve firmě, kde komunikace vázne, se však tento nedostatek projeví i navenek.

 

Za jeden provaz

Budování kvalitního vnitropodnikového PR přináší několik výhod: Posiluje vazby mezi zaměstnanci, přispívá k jejich motivaci a loajalitě, snižuje fluktuaci a má přesah i do PR externího prostřednictvím šeptandy mezi rodinnými příslušníky, přáteli, známými, známými známých… Každá společnost proto musí mít zaběhaný systém komunikace předávání informací uvnitř firmy a teprve posléze informace medializovat směrem k veřejnosti.

 

Důraz na kvalitu, ne kvantitu

Při vytváření firemních publikací je důležité vědět, že jejich obsah a formu mohou hodnotit i potenciální zákazníci, vaši obchodní partneři a vůbec všichni ti, kterým se dostanou do rukou. Dobrým tipem bývá vytvořit redakční tým z lidí na různých pozicích, odděleních, rozdílného věku a mít v něm zastoupeny muže i ženy. Když už jednou s psaním firemního informačního kanálu/časopisu/novin začnete, vytvořte si předběžný redakční plán témat napříč rokem pro zachování kontinuity a toku nápadů. Domluvte, kdo a jak často bude do periodika pravidelně přispívat. A pak směle do toho.