Pribeh brandu
Tvořme spolu

Prodaná nevěsta: pouze německý problém?

Německo se potýká se sňatky nezletilých dětí. Zní to téměř neuvěřitelně. Moderní země, pro kterou jsou pravidla a řád cosi jako synonymem, se řítí dál na křivce bezpráví, jehož důsledky zažívají mladí lidé. Ochránit by je měl „zákon o boji proti dětskému manželství“, ale ten je stále obcházen. V tichosti místních přistěhovaleckých komunit uzavřelo od roku 2017, kdy zákon vstoupil v platnost, manželství 813 dětí mladších 18 let. Mnohé organizace proti tomuto trendu bojují a bijí na poplach. Efektivně?  

Ve světě dochází nejčastěji k manželství dětí v Indii, německý problém by se však postupně mohl stát evropským problémem. Jak je možné, že zatímco všeobecně klesá množství vynucených manželství, německé údaje ukazují spíše opačný a neměnný trend? A co není vidět v řeči čísel? Především je to skutečnost, že získaná data mohou indikovat větší a daleko závažnější problém. Problém komunit, které se do Německa stěhují za lepším životem a které se očividně neztotožnily s kulturou své země a jejím odkazem.

Spiritus legis

V mnoha chudých zemích a rodinách představují dívky finanční zátěž. A ačkoli to zní možná absurdně, nevěsta může být pro nemajetnou rodinu lákavým finančním impulzem.  Nízký věk dívek zaručuje jejich panenství, cena za takovou nevěstu tak roste.  Další roli hrají tradice a morální hodnoty komunit, kterým lze jen těžko ve 21. století rozumět. S dívkami je v jejich duchu nakládáno jako s pouhým majetkem. Předčasná manželství souvisejí s přístupem dívek ke vzdělání. Ty s nízkým vzděláním bývají provdávány před 18. rokem, aby byla zajištěna jejich „budoucnost“.

Uvedený zákon měl umožnit soudcům v Německu se zpětnou platností zrušit sňatky nezletilých, k nimž zde došlo. Stačit k tomu má, aby osoba byla v době sňatku mladší 16 let, a manželství může být automaticky zrušeno. Přesto počet dětských ženichů a nevěst však neklesl. Co za to může?

Na vině jsou zákony upravující volný pohyb v rámci EU. Pokud manžel získá práci v Německu, má právo na svobodu pohybu. Je-li manželství zrušeno, může jeho manželka ztratit svůj pobytový status, protože většinou nepracuje nebo nemá žádný příjem. Právě v těchto případech platí výjimka ze zákona, která zrušení sňatku blokuje. Většina takových zrušených sňatků by byla považována za případy strádání, a proto anulace neobstála před zákonem.

Proč chodit kolem horké kaše

Našim sousedům se povedlo zrušit pouze 10 těchto manželství, pouhý legrační zlomek. Statistika má navíc mnoho bílých míst. Monika Michell, odbornice na tzv. násilí ze cti z organizace Terre des Femmes, uvedla, že je velmi obtížné ji sestavit. Může za to decentralizovanost Německa při sběru dat. 

Všichni se jistě shodneme, že manželství je právní instituce poskytující práva a povinnosti manželům a jejich dětem. Jak však má EU přistupovat k situaci, kdy nebylo uzavřeno dobrovolně a v nejvyšším zájmu obou partnerů? Kdy bylo vynuceným aktem? Především nekompromisně a pak také důsledně.  

Předčasný vstup do manželství není dětská hra. Je naopak nebezpečným aktem. Krade svým obětem právo na svobodu a možnost se dále rozvíjet. Zavání otrockým systémem.  Děti, které do manželství vstupují, bývají vystaveny předčasnému rodičovství a tlaku na zajištění rodiny takto vzniklé. Těhotenství fyzicky a duševně nevyspělých dívek končí mnohdy fatálně. Smrtí rodiček nebo dítěte. Mateřství mladých žen vede k nutnosti věnovat se rodině a ne třeba vysoké škole. Výsledkem je, že dívky jsou ekonomicky závislé na svých manželech. Tato závislost se často přenáší na jejich děti stává se pak uzavřeným cyklem.

Jak z toho ven? Německo potřebuje odpovědnou autoritu, která by se touto otázkou zabývala a měla všeobecný respekt. Uplynulý čas je totiž u dětí největší faktor, který hraje v jejich neprospěch.

Článek byl napsán na klíč europoslanci Tomáši Zdechovskému, KDU-ČSL.